خبر بسیار مهم - آغاز انتقال سرور

 آغاز کپی سرورهای مجازی سرور شماره 1 آلمان به ابر سرور جدید. بدینوسیله به اطلاع کاربران عزیز می رسانیم که امکان قطعی و عدم سرویس دهی در ساعاتی از سه ... بیشتر »

3rd Feb 2014