مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:

انتخاب واحد پول:
پلن تست - این پلن صرفا جهت تست و یک ماهه می باشد، در صورت تمایل بعد از یک ماه به هر یک از پلن های زیر قابل انتقال می باشد.

رایگان!
پلن 1 - 50 مگابایت - سالیانه 35.000 تومان - cPanel

پلن 2 - 100 مگابایت - سالیانه 65.000 تومان - cPanel

پلن 3 - 500 مگابایت - فضای میزبانی 500 مگابایت
ترافیک نامحدود
کنترل پنل سی‌پنل
بکاپ گیری ماهانه

پلن 4 - 1 گیگابایت - فضای میزبانی 1 گیگابایت
ترافیک نامحدود
کنترل پنل سی‌پنل
بکاپ گیری ماهانه

ثبت دامنه رایگان با شرایط انتخاب شده پرداخت
پلن 5 - 2 گیگابایت - فضای میزبانی 2 گیگابایت
ترافیک نامحدود
کنترل پنل سی‌پنل
بکاپ گیری ماهانه

ثبت دامنه رایگان با شرایط انتخاب شده پرداخت
پلن 6 - 5 گیگابایت - فضای میزبانی 5 گیگابایت
ترافیک نامحدود
کنترل پنل سی‌پنل
بکاپ گیری ماهانه

ثبت دامنه رایگان با شرایط انتخاب شده پرداخت
پلن 7 -10 گیگابایت - فضای میزبانی 10 گیگابایت
ترافیک نامحدود
کنترل پنل سی‌پنل
بکاپ گیری ماهانه

ثبت دامنه رایگان با شرایط انتخاب شده پرداخت
پلن 8 - نا محدود - فضای میزبانی نامحدود
ترافیک نامحدود
کنترل پنل سی‌پنل
بکاپ گیری ماهانه

ثبت دامنه رایگان با شرایط انتخاب شده پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (100.24.125.162) وارد شده اید.