99.9%

Uptime Guarantee

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


پلن تست
این پلن صرفا جهت تست و یک ماهه می باشد، در صورت تمایل بعد از یک ماه به هر یک از پلن های زیر قابل انتقال می باشد.
رایگان!
پلن 1 - 50 مگابایت
سالیانه 35.000 تومان - cPanel
35,000 تومان سالانه
پلن 2 - 100 مگابایت
سالیانه 65.000 تومان - cPanel
65,000 تومان سالانه
پلن 3 - 500 مگابایت
ماهانه 12.000 تومان - 2 ماه رایگان در خرید یک ساله - cPanel
12,000 تومان ماهانه
34,000 تومان سه ماهه
65,000 تومان شش ماهه
120,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
پلن 4 - 1 گیگابایت
ماهانه 18.000 تومان - 2 ماه رایگان در خرید یک ساله - cPanel
18,000 تومان ماهانه
50,000 تومان سه ماهه
95,000 تومان شش ماهه
180,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
پلن 5 - 3 گیگابایت
ماهانه 27.000 تومان - 2 ماه رایگان در خرید یک ساله - cPanel
27,000 تومان ماهانه
67,500 تومان سه ماهه
135,000 تومان شش ماهه
270,000 تومان سالانه
پلن 6 - 5 گیگابایت
ماهانه 36.000 تومان - 2 ماه رایگان در خرید یک ساله - cPanel
36,000 تومان ماهانه
99,000 تومان سه ماهه
188,000 تومان شش ماهه
360,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
پلن 7 -10 گیگابایت
ماهانه 59.000 تومان - 2 ماه رایگان در خرید یک ساله - cPanel
59,000 تومان ماهانه
140,000 تومان سه ماهه
285,000 تومان شش ماهه
590,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
پلن 8 - نا محدود
ماهانه 175.000 تومان - 2 ماه رایگان در خرید یک ساله - cPanel
175,000 تومان ماهانه
495,000 تومان سه ماهه
948,000 تومان شش ماهه
1,750,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)

Powered by WHMCompleteSolution

Language: